Služby


Poradenstvo:

Pomôžeme a poradíme Vám s výberom vhodných produktov.

Zameranie:

Zameriame Vami vybraný produkt priamo v mieste montáže.

Cenová ponuka:

Pošleme Vám cenovú ponuku, ktorá už nebude umelo navyšovaná. 

Výroba:

Po odsúhlasení cenovej ponuky a uhradení zálohovej faktúry zadáme Vašu objednávku do výroby.

Montáž:

Hneď ako je Vaša objednávka vyrobená budeme Vás kontaktovať aby sme si dohodli termín montáže. 

Odovzdanie:

Po vykonanej montáži Vám odovzdáme dielo a oboznámime Vás s obsluhou.