SunStop

vzorková pedajňa

Holubyho 16

902 01 Pezinok

+421 910 198 658

sunstop@sunstop.sk

 https://www.sunstop.sk/ 


Kontakný formulár

Odoslaním formulára udeľujem súhlas so spracovaním osobných údajov spoločnosti SELENI PL s.r.o.  v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)  pre účeL spracovania osobných údajov potrebných pre vybavovanie žiadostí (vypracovania ponuky, zodpovedania otázok, poskytovania informácií) na žiadosť fyzickej osoby, a to v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo a adresa